Proizvodnja i prodaja šljunka

U okviru kompanije posluje pogon za proizvodnju i prodaju separisanog rečnog kamenog agregata koji se nalazi uz samu obalu Dunava.

Separacije koriste prirodni šljunak iz reke Dunav čiji kvalitet svakodnevno kontroliše  AG Institut  na lokaciji GP GEMAX  u laboratoriji za ispitivanje betona i kamenog agregata, dok sertifikaciju kvaliteta vrši Institut za puteve Beograd.

Ispitivanja minerološkog sastava i mehaničkih osobina su pokazala da je prirodni šljunak izuzetnog kvaliteta što je garancija dobijanja i kvalitetnog separisanog kamenog agregata koji se može koristiti za spravljanje betona visokih tehničkih karakteristika, kao i za spravljanje mešavina za nasipanja i izradu asfalt betona.