Prefabrikovani elementi

U sklopu kompanije Gemax posluje pogon za proizvodnju betonskih elemenata renomiranih proizvođača ECHO, CMF I KUBAT.

Zahvaljujući visokom kvalitetu sa jedne, i velikom kapacitetu, sa druge strane, u stanju smo da uspešno odgovorimo svim zahtevima tržišta.

Svi materijali koji se koriste za proizvodnju  prefabrikovanih betonskih elemenata, kao i sami elementi imaju sertifikate o kvalitetu izdate od akreditovane ustanove.