Behaton

U sklopu kompanije Gemax posluje pogon za proizvodnju vibro-presovane betonske galanterije, koji je u vlasništvu firme TCL (Transkop- Paraćin I Concreteland- Stari Banovci).
Proces proizvodnje vibro-presovane betonske galanterije je u potpunosti automatizovan i kompjuterizovan.
Proizvodnu liniju opslužuje automatska fabrika betona sa dve mešalice čije kompjutersko upravljanje omogućuje podešavanje optimalnih uslova (vlažnost agregata, količina boje, cementa, vode i dodataka betonu).
Sama proizvodna linija “HI-TEC” tehnologije garantuje kako vrhunski kvalitet, tako i veliki kapacitet.
U optimalnom režimu rada, kapacitet linije se kreće od 150-200 m2 behaton ploča na sat ili 100-150 metara betonskih ivičnjaka na sat.
Zahvaljujući visokom kvalitetu sa jedne, i velikom kapacitetu, sa druge strane, u stanju smo da uspešno odgovorimo svim zahtevima tržišta.
Svi materijali koji se koriste za proizvodnju vibro-presovane betonske galanterije, kao i sama galanterija imaju sertifikate o kvalitetu izdate od akreditovane ustanove.

transkop logo