Proizvodnja asfalta

Postrojenja za proizvodnju asfaltnih mešavina sa odgovarajućim frakcijama mineralnog kamenog materijala su modernizovana GRADIS AB-60 kapaciteta 60 t/h, WIBAU WKM-200 kapaciteta 200 t/h I Mobilna Asfaltna baza INTRAME UM-200 kapaciteta 200 t/h.
Asfaltne baze su opremljene modernom opremom i u svom sastavu imaju: kompjutersko- procesorsko upravljanje sistemom preddoziranja materijala na preddozatorima, automatska doziranja toplih materijala, vaganja i mešanja sa procesorskim upravljanjem i nadzornim kompjuterom zajedno sa programom za vođenje statistike potrošnje materijala i proizvodnje asfalta i automatsko- elektronsku regulaciju podataka u sušari.
U asfaltne baze su ugrađeni ekološki filteri poslednje generacije. Baze WIBAU I INTRAME su opremljene pneumatskim dozatorima za celulozna vlakna (FIBRA).
Kvalitet ulaznih sirovina za proizvodnju, gotovog i ugrađenog asfalta vrši AG Institut  na lokaciji GP GEMAX  u laboratoriji za ispitivanje asfalta.