Autoput E-763

Na deonici Surčin-Obrenovac, Autoputa E-763 u 2019. godini je ugrađeno 95.670 t asfalta za potrebe izgradnje kolovozne konstrukcije, mosta i petlji. Isporučeno je i cca 35km ivičnjaka.
Read more