Popravke i asfaltiranje ulica u Beogradu

Kompanija Gemax od 2003. godine stalno ugovara godišnja održavanja ulica u Beogradu.

Ulice
Ulice
Ulice

 INFORMACIJE O PROJEKTU

LOKACIJA
Beograd, Srbija

INVESTITOR
Direkcija za puteve grada Beograda i Direkcija za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda

OPIS RADOVA
Radovi na izgradnji, popravkama i asfaltiranju ulica

UKUPNA POVRŠINA 
Asfaltirano je 786500 m2

UKUPNA VREDNOST RADOVA
28.9 milona €

Kompanija Gemax od 2003. godine obavlja radove na popravkama i asfaltiranju ulica u Beogradu i prigradskim opštinama. Pokazala se kao jedan od vodećih izvođača za Direkciju za puteve grada Beograda i Direkciju za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Takođe je i priznati kooperant JKP Beograd puta na izgradnji novih i popravkama postojećih ulica. Radovi su obuhvatali kompletnu izradu ulica izradom novog donjeg nosećeg sloja i asfalta sa svim pratećim radovima na izradi ivičnjaka i uređenju infrastrukturnih objekata, trotoara i svih slojeva asfalta.

Broj ulica na kojima je kompanija bila angažovana prelazi 200 i ugrađeno je preko 111.000 t asfalta. O kvalitetu izvođenja rodova dovoljno govori primer Radničke ulice koja je izvedena 1989. godine i koja je preko 10 godina ostala bez intervencija.

Kompanija Gemax poseduje sopstvene asfaltne baze, raznovrsnu mehanizaciju i transport za izvođenje ovih vrsta radova.

2003

 • Opštine: Novi Beograd, Zemun, Batajnica, Surčin i Dobanovci
 • Vrednost: 270.000 €
 • Površina: preko 27.000 m2
 • Ugrađeno je 5.920 t asfalta

2004

 • Opštine: Savski Venac, Surčin, Dobanovci i Jakovo
 • Vrednost: 1.29 miliona €
 • Površina: oko 70.000 m2
 • Ugrađeno je 10.099 t asfalta

2005

 • Opštine: Zemun, Surčin, Stari Grad i Čukarica
 • Vrednost: 5.1 miliona €
 • Površina: preko 200.000 m2
 • Ugrađeno je 19.423 t asfalta

2006

 • Opštine: Zemun, Novi Beograd, Savski Venac
 • Vrednost: 6.34 miliona €
 • Površina: 190.000 m2
 • Ugrađeno je oko 35.911 t asfalta

2007

 • Opštine: Zemun, Novi Beograd, Batajnica
 • Vrednost: 11.00 miliona €
 • Površina: 215.500 m2
 • Ugrađeno je oko 27.370 t asfalta

2008

 • Opštine: Novi Beograd, Stari Grad, Sopot
 • Vrednost: 4.9 miliona €
 • Površina: 83.357 m2
 • Ugrađeno je 12.577 t asfalta