Uređenje oko objekata Univerzijade

U sklopu uređenja bloka 67 za potrebe Univerzijade 2009 kompanija Gemax je u kratkom roku izvela radove na saobraćajnicama i infrastrukturi oko objekata.

Univerzijada unutrašnje uređenje
Univerzijada - unutrašnje uređenje
Univerzijada - unutrašnje uređenje
INFORMACIJE O PROJEKTU

LOKACIJA
Novi Beograd, Srbija

INVESTITOR
Blok 67 Associates d.o.o.

OPIS RADOVA
Radovi na izgradnji infrastrukture: saobraćajnice, parkinzi, trotoari, parkovsko uređenje, signalizacija, ViK, ulična rasveta i ozelenjavanje

POVRŠINA
Asfaltni kolovoz 10.088 m2
Trotoari, parkinzi i  parkovsko uredjenje 14.409 m2

VREDNOST RADOVA
2.84 miliona €

ZAVRŠETAK
2009.

 

Radovi su obuhvatili izgradnju infrastrukture oko objekata unutar kompleksa "Univerzijada 2009": saobraćajnice i signalizacija, vodovod i kanalizacija, ulična rasveta i ozelenjavanje. U sklopu uređenja izvedena je i kompletna zaštita hidroizolacije betonom kao i uređenje prostora oko objekata i na garažama, izrada kolovoza i pešačkih površina od štampanog betona sa velikim brojem betonskih linijskih žardinjera.