Uređenje oko objekta MFC Ušće

Kompanija Gemax je uspešno i kvalitetno izvela radove niskogradnje oko objekta MFC "UŠĆE" u Bloku 16 na Novom Beogradu.

MFC
MFC Ušće
MFC Ušće

 INFORMACIJE O PROJEKTU

LOKACIJA
Novi Beograd, Srbija

INVESTITOR
City Real Estate - CRE d.o.o. Beograd

OPIS RADOVA
Uređjenje oko poslovnog centra, saobraćajnice, platoi, ViK, ozelenjavanje

POVRŠINA 
oko 9.000 m2

VREDNOST RADOVA
1.8 milona €

ZAVRŠETAK
2009.

Ovaj projekat je podrazumevao izvođenje pripremnih zemljanih radova, radova na izradi kolovozne konstrukcije saobraćajnica i platoa za istovar robe, odvodnjavanje atmosferskih i otpadnih voda, saobraćajne signalizacije, parternog uređenja oko objekta, izolaterskih radova iznad AB ploče garaže, elektro radova na izradi javne rasvete i ozelenjavanje na objektu MULTIFUNKCIONALNI CENTAR „UŠĆE" .

Radovi su obuhvatili kompletnu izradu kolovozne konstrukcije (iskop, nasip, asfalt), postavljanje novih ivičnjaka i rigola, štampanog betona, ACO drain kanala, šahtova, slivnika i slivničkih veza, izradu plitkih drenaža od perforiranih cevi, humuziranje sa ozelenjavanjem dubokih i plitkih žardinjera, ravnih i kosih površina i bankina, radovi na rekonstrukciji postojećih uličnih trotoara, obeležavanje horizontalne i postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije, kao i betonski radovi na izradi temelja javne rasvete, potpornih zidova, žardinjera, klupa, trotoara, itd.