Saobraćajnica T-6

Kompanija Gemax je izgradnjom saobraćajnice T-6 povezala deo Novog Beograda i Bežanijske Kose sa autoputem Beograd-Zagreb.

T-6
Saobraćajnica T-6
Saobraćajnica T-6

 INFORMACIJE O PROJEKTU

LOKACIJA
Novi Beograd, Srbija

INVESTITOR
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

OPIS RADOVA
Izgradnja saobraćajnice T6
deo I i II

DUŽINA
Ukupna dužina je 1.300 m

VREDNOST RADOVA
3.1 milona €

ZAVRŠETAK
2008.

T-6 deo I

Završetkom druge trake saobraćajnice od autoputa Beograd-Zagreb do Kvantaške pijace nastavljena je izgradnja saobraćajnice T-6 kao dela spoljnog saobraćajnog prstena, čime je omogućena direktna veza dela Novog Beograda i Bežanijske Kose sa izlaskom na autoput.

Ova saobraćajnica je produžena i kompletno urađena na potezu od Kvantaške pijace do nove saobraćajnice 2a - 2a pored groblja na Bežanijskoj Kosi. Pored saobraćajnice u punom profilu sa dva odvojena saobraćajna smera u 4 trake izvedeni su i kompletni radovi na povezivanju na postojeći sistem vodovodne, kipne i fekalne kanalizacije. Urađeno je kompletno ulično osvetljenje sa novom trafo-stanicom i uređenjem zelenih površina.

T-6 deo II

Izgradnja saobraćajnice T6 - II deo, od Vojvođanske ulice do izgrađenog dela ulice dr. Ivana Ribara, sa pratećom infrastrukturom u Novom Beogradu izvedena je kao nastavak radova na proširenju Vojvođanske ulice sa rešenjem raskrsnice za Surčin.

Zbog nerešenih imovinskih pitanja odustalo se od pune realizacije projekta četvorokrake semaforizovane raskrsnice i umesto nje izvedena je raskrsnica sa kružnim tokom kao privremeno rešenje koje se pokazalo kao zadovoljavajuće i koristi se bez zastoja u saobraćaju. Ovim projektom su dovršeni i radovi u delu ul. Dr. Ivana Ribara koja je proširena na pun profil sa dve nezavisne kolovozne trake.