Laboratorije

Gemax u sklopu svog redovnog posla, vrši praćenje proizvodnje i proizvodnih ciklusa, pa su iz tog razloga formirane Laboratorije za asfalt. Laboratorija za asfalt koja prati proizvodnju i ugradnju sveže asfaltne mase, prva je formirana i počela je sa radom u junu 2002 godine.

Rad Laboratorija za asfalt pokriva sve segmente proizvodnje asfalta počevši od ulaznih materijala, preko same proizvodnje do ugradnje i garantnog perioda.

Laboratorije deluju u sistemu  AG Instituta iz Novog Sada i to: Laboratorije za asfalt, beton i geomehaniku .

Sva ispitivanja koja obavljaju laboratorije su u skladu sa Srpskim standardima (SRPS), i Evropskim normama (EN).

aginstitut logo