Čelične konstrukcije

U saradnji sa partnerskom firmom Dunex koja se na lokaciji GP GEMAX-a bavi sledećim radovima:

Izrada čelične konstrukcije (od lakše do teške konstrukcije).

Iskoristili smo pogon za peskiranje-farbanje i opremu za sečenje plazmom koje se nalaze u našoj proizvodnoj hali od 2005.godine.

dunex logo